slide1 gmina1 gmina2 gmina3 gmina4
KONTRAST:

pogoda

Kalendarz wydarzeń

baner_dobrcz wfos

Galeria

Brak grafik

Wykaz kąpielisk na 2014 r.

Zgodnie z art. 34a ust. 7ustawy z dnia 18.07.2001r. prawo wodne (Dz.U. Z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) Wójt Gminy Dobrcz podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2014 Kąpieliska Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kąpielisko Borówno nad Jeziorem w Borównie.


    Projekt Uchwały Rady Gminy Dobrcz w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2014 Kąpieliska Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kąpielisko Borówno nad Jeziorem w Borównie, będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 20.01.2014r. do 12.02.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobrcz, ul. Długa 50, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 4.
    Uwagi oraz propozycję zmian do projektu uchwały należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobrcz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do dnia 12.02.2014r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrcz z dn. 15.01.2014r.

Uchwała - kąpieliska

Kontakt

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres przyroda@dobrcz.net

Urząd Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie,
tel.: 52-364-80-10, fax: 52-364-80-32, email: dobrcz@dobrcz.pl, http://www.dobrcz.pl,
NIP: 554-12-97-971, Regon: 000534256

Projekt i wykonanie:
www.ryszardwszolek.com